Välkommen till Hållbart Rimforsa!

Utsikt från Klevberget.

Vi är en grupp människor i norra Kinda som är engagerade för vår närmiljö. Vi har nyligen bildat föreningen Hållbart Rimforsa.
Hållbart Rimforsa fokuserar på tre områden för hållbarhet: Mat, energi och kommunikationer.

Vad vi kan göra:
 Där vi bor: Vi kan arbeta konkret för att göra vårt samhälle ekologiskt hållbart och övergå till förnybar energi.
 Vi vill vara en positiv rörelse – vi kan! Vi tar små steg i det samhälle vi känner väl.
 Vi är en praktisk rörelse. Vi bildar en arbetsgrupp kring det vi vill jobba för. Och sätter igång!

Vad vi gör:
Sommartid står vi på torget och säljer lokalt producerade grönsaker och hantverk. Vi har bidragit till att bilda en Reko-ring och uppmuntrar till att köpa ekologiskt lokalt odlade grönsaker. Vi har medverkat i en namninsamling och skrivit debattartiklar för att bevara och rusta upp Stångådalsbanan.
Vi driver studiecirklar om ätliga vilda växter och om elbilar. Vi planerar en informationsträff om solceller. Vi samtalar med politiker och ledande tjänstemän i Kinda kommun om hur kommunen kan arbeta för hållbarhet. Inför valet 2018 vill vi utmana de som styr kommunen att höja ambitionsnivån vad gäller hållbarhet.

Vi har mer eller mindre aktiva arbetsgrupper kring följande områden;
hållbara transporter, ekologisk odling, påverkan och opinionsbildning och energifrågan. Vi drömmer om att starta en fritidsbank, som lånar ut prylar gratis, en second hand-butik i Rimforsa.

Annonser

Välkommen som medlem!

Vill du vara med i föreningen Hållbart Rimforsa?

Du kan vara hur aktiv du vill – det finns alltid saker att göra för en hållbar byggd, idéer att föra fram – eller frågor!

Nu har vi fått ett bankkonto. Sätt in 50 kr (årsavgift) på vårt konto i Kinda-Ydre Sparbank:

8158-8 4 688 190 – 0

Skriv medlem och ditt namn  (för – och efternamn).

blimedlem-400x400

Det händer fram till sommaren!

Vill du:

  • få idéer och inspiration för att få ett mer hållbart samhälle?
  • träffa människor som har börjat ta små steg, allt efter förmåga?

I Hållbart Rimforsa träffas vi följande gånger:

4 april (ons)   18.30  Klimatrevy på Café Columbia i Kisa, och presentation av Hållbart Rimforsa

13 maj (sön)   Studiebesök på Lövudden, Hannäs. Jan Berge har skapat ett centrum för vardagsekologi, självförsörjning                  och överlevnad. Samling 10.45 på Rimforsa torg för samåkning. Tag med picknick-lunch eller förstärkt fika.

Kostnad: 500 kr för studiebesöket (de som deltar delar på kostnaden) + bensinpengar till chaufförerna.
Anmäl dig till Ninna: ninna.stensgard@googlemail.com

19 maj (lörd)  på Aktivitetsmässan i Rimforsa deltar vi och sätter fokus på hållbarhet!!! (annonser och affischering kommer)

30 maj (ons)    Solceller på villatak – en kväll för alla som undrar hur man gör, vad det kostar mm. Församlingsgården i                          Rimforsa, prel. tid 18.30. (affischer och utskick ca en månad innan)

Varje lördag 10.00 – ca 11.00: Välkommen till Bagarboden i Rimforsa. Vi träffas och pratar om klimat, miljö och annat som känns viktigt. Och man måste inte fika!

Dessutom:

Pröva att handla via REKO-ringen! Sök på face-book REKO Rimforsa.

Det är valår i år. Har du idéer för hur vi ska få klimat- och hållbarhetsfrågor ännu mer på agendan? Hör av dig! Vi slår ihop våra idéer och ser vad vi kan åstadkomma!

Och – nu är vi en förening, och hoppas att flera av er vill – vara med aktivt, eller vara stödjande medlem. Årsavgift: 50 kr.

Mer info om detta så snart vi fått ett bankkonto.

 

Nu är vi förening

Hej alla ni som är intresserade av att leva i ett hållbart samhälle!

Hittills har Hållbart Rimforsa ordnat ungefär en samling i månaden med olika ämnen, eller som samtalskvällar. Nu har vi bildat föreningen Hållbart Rimforsa. Skkillnaden blir inte så stor. Vi har stadgar och en styrelse och lite större möjlighet att söka bidrag till de arrangemang vi ibland har.

Föreningen har samma mål som tidigare.
Men i stället för att ha en samling den sista tisdagen varje månad, kommer vi att ha ett par samlingar per halvår. Till dessa inbjuds du via e-post, affischer och på hemsidan samt på Facebook.
Dessutom arbetar olika smågrupper med olika sätt på vilka vi kan bli ett Hållbart samhälle.
Vi samarbetar med andra föreningar och grupper som verkar inom de områden som nämns i våra stadgar(. Vi är mer av en paraply – och samverkansförening än en förening som vill göra allt själv.

Våra fokusområden fortsätter att vara: mat, energi och kommunikationer. Och alla som har en bra idé, som stämmer med vår målbeskrivning, kom
och prata med oss. Kanske kan vi göra något tillsammans! Ett hållbart och klimatvänligt norra Kinda (och hela Kinda!) är vårt mål!

Att bilda förening

Några av oss tyckte att det var dags att bilda förening av Hållbart Rimforsa. Dels tror vi att det skulle öka våra möjligheter att nå ut och dels skulle det bli lättare ekonomiskt.

Vi har skrivit förslag till stadgar som har stöts och blötts vid ett flertal tillfällen nu, både i mindre konstellationer och större. Nu tror vi dock att vi hittat fram till ett förslag som vi kan enas kring och tanken är att vi ska träffas för ett ”bildandemöte” den 8 mars klockan 19.00. Platsen är fortfarande inte bestämd, återkommer om den. Vid detta tillfälle komer även en verksamhetsplan för våren 2018 presenteras.

Kemisk förening

Uppstart i januari

Hej!

Här kommer lite klimatidéer en dag före årets mörkaste dag –  och sen vänder det!

För en vecka sen träffades några av oss och funderade kring hur vi fortsätter och vidareutvecklar Hållbart Rimforsa. Brist på idéer var det inte! Snarare får vi sovra och utvärdera vid vår nästa träff som blir:

Tisdag 9 januari kl 19.00 i Rimforsa missionskyrka (Kalmarvägen 40)

Det blir förmodligen mest fokus på hur vi ska jobba med allt det vi vill – men nya idéer är förstås alltid välkomna!

Det här fortsätter vi med:

  • Intervjuerna med kindapolitiker (Anika och Maj-Lis)
  • Klimatrevyn (Anika och Bill)
  • REKO-ringen (Ninna)
  • Växtcirkel (Birgitta)

Det här behöver följas upp / utvecklas:

  • Kinda kommuns måltidspolicy – ett utmärkt dokument. Hur funkar policyn i praktiken?
  • Solceller på villataken i Rimforsa – vi gör en väl förberedd info-kväll tillsammans med lämpliga samarbetsparter.
  • Vi tittar på den fördjupade översiktsplanen över Rimfosa (Föpen) och kommer med frågor och förslag.
  • Vi gör ett studiebesök på Lövudden, nära Hannäs, där Jan Berge bygger upp ett centrum för vardagsekologi, självförsörjning och överlevnad med odling, permakultur, hantverk, konst, kurser och experimentell verksamhet.

Och sist men inte minst viktigt:

2018 är det valår. Vi behöver påverka Kinda kommun att tänka mer på miljö och klimat. Debattartiklar, öppet brev, insändare – det finns många sätt att lyfta olika frågor – som enskild eller som företrädare för Hållbart Rimforsa. Jag tror alla sätt behövs!

Välkomna alla ni som har möjlighet!

Tankar om framtiden

Syftet med Hållbart Rimforsa är dels att på allvar börja tänka på vad vi tillsammans kan göra för att motverka klimatförändringarna – i stort eller i smått. Dels att människor i Rimforsa ska börja prata med varandra och inspireras att agera för ett hållbart samhälle. Slutligen – att påverka politiker och andra beslutsfattare i Kinda att ta klimatfrågorna på allvar och börja förbereda för en omställning.

Därför inbuder vi de av er som vill, att vara med på ett tillfälle då vi spånar kring vad vi kan göra och hur vi kan göra det vi anser viktigt!
9 januari 2018 klockan 19.00 i Missionskyrkan (vår lokal under banken renoveras fortfarande)
Vi har hittills jobbat med bland annat:
Lokal mat: REKO-ring, försäljning på Rimforsa torg, perma-kultur
Påverkan: Samtal med Kindas politiker, film, samlingar med inbjudna tjänstemän och med personer som arbetar för ett klimatsmartare samhälle
Kom med dina idéer, erfarenheter, frågor!
Vi kan vi påverka till det bättre – ett steg i taget!

Höstterminen

I år startde vi upp höstterminen tisdagen 26 september, men innan dess hade vi en funderings och – planeringsträff för de som ville. Vi behövde fundera på vad vi vill, vad som är möjligt och vad som behövs för att vårt samhälle – här i Norra Kinda – ska bli alltmer hållbart.
Några idéer som hade cirkulerat: visa den franska filmen ”I morgon”, några infokvällar för de som är intresserade av solceller, studiebesök.
Oktobermötet,den 30/10 hade Permakultur som tema. Ninna Stensgård som bor i Äfsinge ett par kilometer söder om Rimforsa kom och berättade om permakultur i allmänhet och skogsträdgårdar i synnerhet.
Vi har också ett antal lördagar under hösten träffats och fikat och samtalat i Bagarboden.
Hösten avslutades den 30e november med en klimatrevy. Anika Agebjörn och Bill Brolin hade skapat en revy där de gestaltade sex olika karaktärer med bitvis mycket olika syn på klimatfrågorna.