Välkommen till Hållbart Rimforsa!

Utsikt från Klevberget.

Vi är en grupp människor i norra Kinda som är engagerade för vår närmiljö. Efter att ha varit en informell grupp i några år bildade vi i början av 2018 föreningen Hållbart Rimforsa.
Hållbart Rimforsa fokuserar på tre områden för hållbarhet: Mat, energi och kommunikationer.

Vad vi kan göra:
 Där vi bor: Vi kan arbeta konkret för att göra vårt samhälle ekologiskt hållbart och övergå till förnybar energi.
 Vi vill vara en positiv rörelse – vi kan! Vi tar små steg i det samhälle vi känner väl.
 Vi är en praktisk rörelse. Vi bildar en arbetsgrupp kring det vi vill jobba för. Och sätter igång!

Vad vi gör:
Sommartid står vi på torget och säljer lokalt producerade grönsaker och hantverk. Vi har bidragit till att bilda en Reko-ring och uppmuntrar till att köpa ekologiskt lokalt odlade grönsaker. Vi har medverkat i en namninsamling och skrivit debattartiklar för att bevara och rusta upp Stångådalsbanan.
Vi driver studiecirklar om ätliga vilda växter och om elbilar. Vi har haft informationsträffar om bland annat solceller, vatten och Agenda 2030. Vi samtalar med politiker och ledande tjänstemän i Kinda kommun om hur kommunen kan arbeta för hållbarhet. Vi vill utmana de som styr kommunen att höja ambitionsnivån vad gäller hållbarhet.

Vi har mer eller mindre aktiva arbetsgrupper kring följande områden;
hållbara transporter, gemensamhetsodling, påverkan och opinionsbildning och energifrågan. Vi drömmer om att starta en fritidsbank, som lånar ut prylar gratis, en second hand-butik i Rimforsa.

Annonser

Medlemsmöte

Den här våren har vi haft en rad större samlingar. En kväll om vatten, om Agenda 2030 och för en dryg vecka sedan en hel eftermiddag om hållbar ekonomi.
Efter dessa större samlingar tycker vi det är dags att ha ett öppet möte. Vi kommer gå igenom det som är planerat för resten av våren samt göra ett preliminärt program för hösten.

Så välkomna att samtala och komma med frågor och förslag – eller bara lyssna.

Vi ses tisdag 23 april klockan 19 i Violen vid Rimforsa torg

Det här ska vi bland annat prata om:
Aktivitetsmässan lörd 18 maj
Resa till solelsparken i Katrineholm
Ska vi delta på Rimforsa marken?
Gemensamhetsodlingen
Höstens föreläsningar
Hoppas vi ses tisdagen efter påsk!
pc3a5skhare

Hur fungerar pengar?

Hur fungerar pengar? Och hur skapar vi en hållbar ekonomi?

Seminarium lördag 6 april kl 13-17 i banklokalen Rimforsa

Föreläsare: Marianne Påsse, lärare och författare, tidigare styrelsemedlem i JAK.
Många tycker det är svårt att förstå sig på ekonomi och pengar. Kanske du är en av dem?
Det betyder inte att du är dum, snarare tvärtom. Logiken är bristfällig!
Idag snurrar sannolikt mer än 98 procent av världens pengar runt i cyberrymden på jakt
efter imaginära vinster. Samtidigt krymper kommuners och landstings budgetar och viktiga investeringar för samhälle och miljö uteblir eftersom ”Det fattas pengar”.

Idag är nästan alla pengar endast siffror. Hur kan det fattas siffror?
På seminariet behandlar vi följande frågor:
– Vad är ekonomi? och Vad är pengar?
– Ekonomivetenskapens bristande kontakt med verkligheten.
– Människosyn och världsbild inom ekonomiämnet
– Den heliga tillväxten ifrågasatt
– Hur skapas pengar? och Vart tar dom vägen?
– Realekonomi och fiktiv ekonomi – Hushållning eller spel?
– Positiva tecken på att en omställning verkligen är på gång.
– Nya pengars plats i en ekonomisk omställning
– Nya demokratiska penningsystem i Sverige och världen

Marianne Påsse, lärare och författare, medverkar bland annat i antologin Det hållbara
samhället – kan det byggas underifrån? Författare till boken Tänk OM, Nya pengar
förändrar världen.

Årsmöte 2019

Förslag till
Föredragningslista för Hållbart Rimforsas årsmöte 5 mars, 2019 

Årsmötet hålls i Kinda-Ydre Sparbanks källarlokal, Skolvägen 2, Rimforsa

Närvarande:

 1. Mötet öppnas
 2. Val av presidium för årsmötet: a) ordförande, b) vice ordförande, c) sekreterare
 3. Val av protokolljusterare (2 st)
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Årsmötets behöriga utlysande
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet
 10. Redogörelse för föreningens ekonomi
 11. Inkomna motioner – föredragning och samtal
 12. Fastställande av medlemsavgiften
 13. Val av ordförande
 14. Val av övriga ledamöter i styrelsen
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning inför årsmötet 2020
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas

Gemensamhetsodling

Vi har från Kinda kommun fått tillåtelse att disponera en grönyta i närheten av Åsundahallen. Där har vi nu planer på att starta en gemensamhetsodling.

Onsdagen den 6 mars klockan 18.30 träffas vi, alla intresserade, för att samtala, diskutera och utbyta ideer kring denna odling.

Lokal: Violen, Kalmarvägen 21 (vid torget)

Hjärtligt välkomna!

cbf9da2938bcc1a0ed121637707c4c03