Välkommen till Hållbart Rimforsa!

Utsikt från Klevberget.

Vi är en grupp människor i norra Kinda som är engagerade för vår närmiljö. Efter att ha varit en informell grupp i några år bildade vi i början av 2018 föreningen Hållbart Rimforsa.
Hållbart Rimforsa fokuserar på tre områden för hållbarhet: Mat, energi och kommunikationer.

Vad vi kan göra:
 Där vi bor: Vi kan arbeta konkret för att göra vårt samhälle ekologiskt hållbart och övergå till förnybar energi.
 Vi vill vara en positiv rörelse – vi kan! Vi tar små steg i det samhälle vi känner väl.
 Vi är en praktisk rörelse. Vi bildar en arbetsgrupp kring det vi vill jobba för. Och sätter igång!

Vad vi gör:
Vi har bidragit till att bilda en Reko-ring och uppmuntrar till att köpa ekologiskt, lokalt producerad mat.
Vi har medverkat i en namninsamling och skrivit debattartiklar för att bevara och rusta upp Stångådalsbanan.
Vi driver studiecirklar, en om ätliga vilda växter och en bokcirkel. Vi har haft informationsträffar om bland annat solceller, vatten och Agenda 2030. Vi samtalar med politiker och ledande tjänstemän i Kinda kommun om hur kommunen kan arbeta för hållbarhet. Vi vill utmana de som styr kommunen att höja ambitionsnivån vad gäller hållbarhet.

Vi har mer eller mindre aktiva arbetsgrupper kring följande områden;
hållbara transporter, gemensamhetsodling, påverkan och opinionsbildning och energifrågan. Vi drömmer om att starta en fritidsbank som lånar ut prylar gratis och en second hand-butik i Rimforsa.

Extra årsmöte

Du som är medlem i Hållbart Rimforsa är välkommen på extra årsmöte tisdag 31 maj kl 18.30.

Plats: PROs lokal Skolvägen 6

Vi ska då fatta det andra beslutet om en stadgeändring.

Det första beslutet fattades på årsmötet den 22 mars  Nuvarande lydelse och förslaget till ändring ser du nedan. 

Ärenden:

1. Beslut om stadgeändring

2. Träffar på Bagarboden sista lördagen varje månad
Vad är viktigt att ta upp? Hur påverkar vi bäst?

Förslag stadgeändring
Ur våra stadgar:
”… vid stadgeändring krävs beslut på två på varandra följande årsmöten. Det ska gå
minst en månad mellan mötena och ett av årsmötena ska vara ett ordinarie
årsmöte.”
Det först beslutet togs vid årsmötet den 22 mars, 2022. Beslut nr två tas alltså vid
det årsmöte som hålls den 31 maj 2022.
Nuvarande lydelse av § 8,3 : medlem som inte betalat medlemsavgift senast den 31
december anses ha begärt att få lämna föreningen.”
Förslag till ändring: ”Medlem som ej betalat medlemsavgift får stå kvar ett år utan
betalning. Om betalning ej erläggs före årsmöte år två, anses medlemmen ej längre
vara med i föreningen.”

Fyra samlingar kring fröodling och jord

Nr 1 Nyfiken på fröodling
Hur tar vi vara på våra egna fröer?
Lördag 28 aug. kl 11.00
Plats: Bönan 😊 vår samodling vid f.d. Rimforsa camping) Vid regn Kinda-Ydre Sparbank, Skolv. 2 ingång baksidan

Nr 2 Jordhälsa – Hur värnar vi jorden och mikrolivet där?
Besök från FOBO (förbundet för biologisk odling).
Vi får lära mer om jord och mikrolivet i jorden.
Tisdag 21 sept Tid: 18.30
Plats: Kinda-Ydre Sparbank, Skolv. 2 ingång baksidan.

Nr 3 Odla och ta hand om dina fröer
Mer om hur du går tillväga när du samlar in och förvarar dina fröer. Hildegard Nufer, Sesam, berättar och svara på dina frågor.
Tisdag 28 sept kl 18.30
Plats: Kinda-Ydre Sparbank, Skolv. 2 ingång baksidan

Nr 4 Vi ordnar ett fröbibliotek
Rimforsa bibliotek är positivt till ett fröbibliotek i sina lokaler. Vi jobbar praktiskt för att kunna öppna Fröbiblioteket under hösten.
Tisdag 12 okt. kl 18.30
Plats: Kinda-Ydre Sparbank, Skolvägen 2, ingång baksidan

Arrangeras i samarbete med Kinda-Ydre Sparbank

Hjärtligt välkomna!