Välkommen till Hållbart Rimforsa!

Utsikt från Klevberget.

Vi är en grupp människor i norra Kinda som är engagerade för vår närmiljö. Vi har nyligen bildat föreningen Hållbart Rimforsa.
Hållbart Rimforsa fokuserar på tre områden för hållbarhet: Mat, energi och kommunikationer.

Vad vi kan göra:
 Där vi bor: Vi kan arbeta konkret för att göra vårt samhälle ekologiskt hållbart och övergå till förnybar energi.
 Vi vill vara en positiv rörelse – vi kan! Vi tar små steg i det samhälle vi känner väl.
 Vi är en praktisk rörelse. Vi bildar en arbetsgrupp kring det vi vill jobba för. Och sätter igång!

Vad vi gör:
Sommartid står vi på torget och säljer lokalt producerade grönsaker och hantverk. Vi har bidragit till att bilda en Reko-ring och uppmuntrar till att köpa ekologiskt lokalt odlade grönsaker. Vi har medverkat i en namninsamling och skrivit debattartiklar för att bevara och rusta upp Stångådalsbanan.
Vi driver studiecirklar om ätliga vilda växter och om elbilar. Vi planerar en informationsträff om solceller. Vi samtalar med politiker och ledande tjänstemän i Kinda kommun om hur kommunen kan arbeta för hållbarhet. Inför valet 2018 vill vi utmana de som styr kommunen att höja ambitionsnivån vad gäller hållbarhet.

Vi har mer eller mindre aktiva arbetsgrupper kring följande områden;
hållbara transporter, ekologisk odling, påverkan och opinionsbildning och energifrågan. Vi drömmer om att starta en fritidsbank, som lånar ut prylar gratis, en second hand-butik i Rimforsa.

Annonser

Kindavatten

Hur är det med kapaciteten på vattenverket nu när
samhället växer?
Vart tar avloppsvattnet vägen?
Renas dagvattnet?
Hur påverkas det som lever i sjöarna av vår
vattenhantering?

Varmt välkomna till en kväll där vi får veta det mesta om
vattnet i Rimforsa – nu och i framtiden!
Berättar gör Staffan Andersson, kommunens
verksamhetschef vatten, avlopp och renhållning och Anders
Tingvall, kommunekolog.

Onsdag 27 februari 19.00

i källarlokalen Kinda-Ydre Sparbank, Skolvägen 2

 

Vårt första årsmöte

Årsmötet kommer att äga rum tisdagen den 5 mars kl 18.15 i Kinda-Ydre Sparbanks lokal, Skolvägen 2, i bankhusets bottenvåning. Ingång från bankens baksida.

Efter årsmötet kommer det bli en öppen samling ”Vad menar vi med hållbarhet”, men Malin Forsgren, Opphem. Malin har jobbat länge med hållbarhetsfrågor. Samlingen börjar 19.00 och dit är alla välkomna.

Dagordning, budget, verksamhets- och revisionsberättelse skickas ut till medlemmar via mejl minst en vecka före årsmötet.

Hållbar matförsörjning

Nytt år och nya träffar
Nästa tisdag, den 29 januari hoppas vi att du kommer till Violen (Kinda kommuns lokal vid torget i Rimforsa, Gamla posthuset)
Tid: 19.00
Mat är viktigt och vi tror att vi alla är lika angelägna om att den mat vi äter är producerad på ett hållbart sätt. Om hållbar matförsörjning, hållbart lantbruk och förstås – en levande landsbygd – kommer vi både att höra mer om och samtala kring.
Kerstin Naidu Sjöswärd från Övre Drättinge kommer att vara med och dela med sig av sina tankar och kunskaper om mathållning och hur vi framställer mat.
Kom med dina frågor, funderingar och idéer. Vi vill verka för ett hållbart samhälle. Alla tankar ska få plats – sen behåller vi det vi finner gott!
Kerstin har skrivit en bok om sina erfarentheter. Den kommer att finnas till försäljning.
Hjärtligt välkomna!

Nytt år, nya tag

Strax före nyår samlades några av oss och drog upp riktlinjer för vilka frågor vi tar tag i under det nya året.
I år ska vi ju har vårt första årsmöte. Det blir tisdag 5 mars kl 19.00. Kallelse till årsmötet skickas ut strax före 5 februari. Då blir det också lite närmare presentation av programmet för årsmötet – för vi ska inte bara gå igenom formalia.
Har du som är medlem förslag (motioner) till årsmötet vill vi ha dem senast tisdag 22 januari.
Verksamhetsberättelse, budget och valberedningens förslag finns att läsa en vecka före årsmötet. Kontakta Maj-Lis via mejl eller telefon så skickas de till dig.

 

Det här planerar vi för 2019
Två lite större samlingar som vänder sig till alla intresserade
  • En kväll kring vattenfrågor i Rimforsa med Anders Tingvall och Staffan Andersson från Kinda kommun. Preliminärt blir kvällen onsdag 27 februari
  • En samling om alternativ ekonomi är planerad till lördag 6 april. Varför en lördag??  Jo, för att hinna och orka med att sätta sig in i tankegångarna kring en ny sorts ekonomi behöver man lite längre tid – med paus för prat och eftertanke – och sen fortsättning. En viktig dag, väl värd att boka in i almanackan redan nu.
Vi kommer också att lägga in några mindre samlingar med innehåll som just då känns aktuellt.

Vi fortsätter förstås med de olika grupperna:

  • Vilda, ätliga växter
  • Påverkansgrupp – samtal med ansvariga i kommunen
  • Tillsammansodlingen – vi får disponera ett stycke mark vid gamla campingen
Övrigt
REKO – gruppen som handlar på Reko växer sakta men säkert. Pia Tingvall har lovat att hålla i en grundläggande utbildning i hur man handskas med Face-book. Utbildningen är för oss som vill bli lite säkrare – både säljare och vi som är köpare.
Datorer för övning kommer att finnas.

Och sist – men absolut inte minst:
Vi räknar med att kunna ordna en resa till någon av Kullendagarna i Katrineholm. Då har man chans att lära sig massor om solceller och gå runt på den fanstastiska anläggning som finns där. Det blir en söndag, och troligen i april eller maj…

Nu vet du lite om vad som är på gång!